ԻՍԻ-ԼԷ-ՄՈՒԼԻՆՈՅԻ
ՍՈՒՐԲ ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Տիկնանց Յանձնախումբի կազմակերպութեամբ
Սուրբ Ծննդեան Խթման Գիշերը
Սիրոյ Սեղան

շաբաթ 5 Յունուար 2019 Ժամը 19:30-ին
Եկեղեցւոյ« Նուրհան Ֆրէնկեան »
սրահին մէջ

Noël 2019


Dîner de veille de Noël

de l’Eglise Sainte Marie Mère de Dieu
Organisé par le Comité des Dames

Le samedi 5 Janvier 2019 à 19h30
Dans la Salle « Nourhan Fringhian »

Noël 2019

Partager cette page :